Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Zatarcie Skazania

W artykule dowiecie się Państwo wszystkiego o kwestiach związanych z zatarciem skazania.

Zatarcie skazania jest istotnym mechanizmem prawnym, który pozwala na uznanie osoby skazanej za niekaraną po spełnieniu określonych warunków. W polskim systemie prawnym regulują to artykuły 76 i 107 Kodeksu karnego. To co kluczowe przy czytaniu przedmiotowego artykułu to fakt, iż ustawodawca bardzo często zmienia przepisy związane z zatarciem Skazania, dlatego warto zwrócić uwagę na dzień publikacji przedmiotowego wpisu oraz sprawdzić ważność przedmiotowych informacji z adwokatem karnym.

Co do zasady zatarcie skazania następuje z mocy prawa, oznacza to, że nie jest tu potrzebna żadna decyzja Sądy. Po upływie określonego okresu czasu przyjmuje się fikcję prawną i uznaje skazanie za niebyłe.

Zasada jest prosta im surowszy rodzaj kary tym dłuższyokres zatarcia skazania.

Co ważne zatarcie skazania następuje co do zasady od wykonania karywykonaniakary lub jej darowania albo od jej przedawnienia. Dopiero powyższe rozpoczyna okres zatarcia skazania.

Zgodnie z art. 107 k.k. w przypadku kary pozbawienia wolności zatarcie następuję po okresie 10 lat od wykonania kary.

W przypadku kary ograniczenia wolności skazanie następuje po upływie okresu 3 lat od wykonania kary.

W przypadku kary grzywny z upływem roku od wykonania.

 

Podsumowując powyższe, zatarcie skazania zależy od kary jaką Sąd nam orzekł w Wyroku. Jeżeli była to kara pozbawienia wolności to musimy czekać 10 lat, kara ograniczenia wolności – 3 lata, kara grzywny – 1 rok.

Co ciekawe okresy zatarcia kary pozbawienia wolności są tożsame/jednakowe niezależnie od wysokości tej kary, niezależnie czy był to rok pozbawienia wolności czy 8 lat. To co jednak ważne to w przypadku, gdy Sąd skazał nas na karę pozbawienia wolności nie przekraczającej 3 lat, to możemy złożyć wniosek o zatarcie skazania już po upływie 5 lat. Musimy wtedy udowodnić, iż przestrzegaliśmy porządku prawnego przez okres ostatnich 5 lat.

 

Co ważne upływ terminów nie zawsze sam przez się prowadzi do zatarcia skazania z mocy prawa, jeżeli obok kary orzeczono:

·      Środek karny;

·      Przepadek;

·      Środek kompensacyjny

To zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem. W praktyce sprawa wygląda tak zostaliśmy skazania na jakieś przestępstwo, gdzie Sąd oprócz kary pozbawienia wolności skazał nas dodatkowo na karę grzywny, której nie zapłaciliśmy to mimo upływu ww. terminów nie nastąpi zatarcie skazania i dalej według prawa będziemy postrzegani jako osoby karane.

 

W przypadku natomiast kary w tzw. zawieszeniu zatarcie skazania następuję po upływie roku od zakończenia okresu próby. Jeszcze niedawno było to6 miesięcy.

Po upływie ww. terminów skazanie uznaje się za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się.

Zatarcie skazania ma ogromne znaczenie dla skazanych, którzy chcą rozpocząć nowy etap życia bez piętna przeszłości kryminalnej. Dzięki tej instytucji możliwe jest usunięcie wpisu o skazaniu z rejestru skazanych, co ma bezpośredni wpływ na możliwości zatrudnienia, uzyskiwania niektórych licencji czy uczestnictwa w życiu publicznym.

Niemożliwym jest zatarcie skazania w przypadku, gdy Sąd skazał klienta kancelarii na kare pozbawienia wolności bez warunkowego jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi