Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.adwokat-prawo-karne.pl, dostępnej pod adresem www.adwokat-prawo-karne.pl.

2. Serwis adwokat-prawo-karne.pl jest własnością firmy Kancelaria Adwokacka Ernest Mocarski, zarejestrowanej pod adresem ul. Dywizjonu 303-149 C, lok. 61, 01-470 Warszawa, NIP: 718-205-40-79.

3. Korzystanie ze strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Usługi świadczone przez serwis www.adwokat-prawo-karne.pl są bezpłatne i polegają na dostarczaniu użytkownikom informacji o charakterze prawnym oraz możliwości skorzystania z usług doradztwa prawnego.

5. Wszelkie materiały, w tym treści, grafika, logotypy oraz inne elementy graficzne zamieszczone na stronie są chronione prawem autorskim i należą do firmy Kancelaria Adwokacka Ernest Mocarski lub zostały użyte na podstawie odpowiednich licencji lub zgód.


6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.


§2 Warunki korzystania ze strony


1. Użytkownik ma prawo do przeglądania treści zamieszczonych na stronie, dokonywania wydruków fragmentów treści oraz zapisywania stron na własny użytek osobisty.

2. Zabronione jest wykorzystywanie treści w celach komercyjnych, ich kopiowanie, modyfikacja lub rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela serwisu.

3. Wszelkie działania użytkownika mające na celu uszkodzenie serwisu, utrudnienie jego funkcjonowania lub korzystanie z serwisu w sposób obciążający serwery lub infrastrukturę sieciową są zabronione.

4. Serwis www.adwokat-prawo-karne.pl zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu do stron internetowych bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników, w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych lub ulepszających funkcjonalność serwisu.


§3 Ochrona danych osobowych


1. Serwis adwokat-prawo-karne.pl przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i stosuje się do zasad bezpieczeństwa danych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, która jest integralną częścią regulaminu.

3. Użytkownik może w każdym momencie zażądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§4 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z korzystania ze strony internetowej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby właściciela serwisu.
2. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie internetowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.