Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Kary grożące za popełnienie przestępstwa oszustwa i nie tylko oszustwa - art. 286 kodeksu karnego

Przestępstwo Oszustwa z art. 286 k.k.

Kary grożące za popełnienie przestępstwa oszustwa i nie tylko oszustwa.

Przestępstwo oszustwa jest jednym z najbardziej popularnych przestępstw w Polsce. Oszustwo może przyjmować różne formy od prostych trików, jak sprzedaż nieistniejących przedmiotów, po skomplikowane schematy, takie jak fałszywe inwestycje. 

Co do zasady zgodnie z art. 286 k.k. za popełnienie przestępstwa oszustwa grozi nam kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jest to podstawowa kara przewidziana w polskim prawie. Mając jednak na uwadze fakt, iż przestępstwa oszustwa bardzo często są wymierzone przeciwko osobom starszym, czy mającym mniejszą świadomość prawną ustawodawca podjął decyzje od uzależnienia wysokości kary pozbawienia wolności za przestępstwo oszustwa w zależności od wartości szkody, jaka miała miejsce w wyniku danego oszustwa. 

Im kwota oszustwa jest wyższa, tym kara jest wyższa. Polski ustawodawca uzależnił tą wysokość od pojęcia „mienia znacznej wartości” oraz „mienia wielkiej wartości”.

To co to jest to „mienie znacznej wartości”?

Zgodnie z art. 115 § 5 k.k. „mienie znacznej wartości” jest to mienie, które wartość w czasie popełnienia przestępstwa przekroczyło 200.000,00 zł. Dużo ?

Zgodnie z art. 115 § 6 k.k. „mienie wielkiej wartości” jest to mienie, którego wartość w czasie popełnienia przestępstwa przekracza 1.000.000,00 zł. Dużo?

Przedmiotowe wartości „panują” w polskim obrocie prawnym do 2010 r. i przez ostatnie czternaście lat nie zostały dostosowane do zmian gospodarczych, które zaszły w Polsce, jednakże polski ustawodawca woli zajmować się innymi kwestiami, niż uzależnieniem bytu przestępstwa od miernika rozmiaru powstałej szkody. 

Tak jak wyżej to zostało wskazane co do zasady za popełnienie przestępstwa oszustwa grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności – gdy rozmiar szkody był poniżej 200.000,00 zł.

W przypadku, gdy szkoda wyniosła 200.000,00 zł – to wymiar kary będzie wynosił od 1 roku pozbawienia wolności, aż do lat 10.

Szkoda powyżej 5.000.000,00 zł – to wymiar kary będzie wynosił od 3 lat pozbawienie wolności, aż do lat 20. 

Szkoda powyżej 10.000.000,00 zł – to wymiar kary będzie wynosił od 5 lat pozbawienia wolności, aż do lat 25.

Podobnie, jak w przypadku przestępstwa oszustwa rozmiar wyrządzonej szkody w momencie popełnienia przestępstwa będzie miał identyczne znaczenie i będzie uzależniał wysokość kary w przypadku przestępstwa:

 • Kradzieży – art. 278 k.k.;
 • Kradzieży z włamaniem – art. 279 k.k.;
 • Przestępstwa rozboju – art. 280 k.k.;
 • Kradzieży rozbójniczej – art. 281 k.k.;
 • Wymuszenia rozbójniczego – art. 282 k.k.;
 • Przywłaszczenia – art. 284 k.k.;
 • Przestępstwa uruchomienia impulsów telefonicznych – art. 285 k.k.;
 • Oszustwa komputerowego – art. 287 k.k.;
 • Przestępstwa zniszczenia rzeczy -art. 288 k.k.;
 • Przestępstwa kradzieży drzewa z lasu – art. 290 k.k.;
 • Paserstwa umyślnego – art. 291 k.k.

Na samym końcu dodam tylko, iż warunkowe zawieszenie wykonania kary obecnie ma miejsce w przypadku, gdy Sąd nas skarze tylko i wyłącznie na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. W praktyce oznacza to, że przy większości przestępstw polegających na oszustwie realną karą z jaką się spotkamy będzie kara pozbawienia wolności wykonywana w sposób bezwzględny w zakładzie karnym.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi