Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w sprawie przestępstwa znęcania się z art. 207 k.k.

art. 207 k.k.

Masz postawione zarzuty znęcania się?

Co musisz wiedzieć?

Przestępstwo znęcania się, określone w art. 207 Kodeksu Karnego jest jednym z bardziej powszechnym przestępstw występujących w naszym kraju i odnosi się do powtarzających się działań lub zachowań, które powodują cierpienie innej osoby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jest to przestępstwo przeciwko wolności i nietykalności cielesnej osoby.

Znęcanie się może przyjmować różne formy. Fizyczne znęcanie się obejmuje wszelkie akty przemocy, takie jak bicie, krzywdzenie, czy zadawanie bólu. Z kolei znęcanie się psychiczne może obejmować zastraszanie, poniżanie, izolowanie od rodziny i przyjaciół, kontrolowanie, a także inne formy manipulacji i nadużywania, które prowadzą do pogorszenia stanu emocjonalnego i psychicznego ofiary.

Przestępstwo to dotyczy często relacji domowych i bliskich, ale może mieć miejsce w każdym rodzaju relacji międzyludzkiej. Ważne jest, aby zauważyć, że znęcanie się jest procesem ciągłym i powtarzającym się, a nie jednorazowym aktem przemocy. Celem jest zazwyczaj zastraszenie ofiary i utrzymywanie nad nią kontroli.

Znęcanie się jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, co oznacza, że do wszczęcia postępowania nie jest wymagany wniosek pokrzywdzonego. W zależności od stopnia szkodliwości społecznej czynu, sprawca może zostać ukarany karą pozbawienia wolności, która może być zaostrzona w przypadku, gdy ofiarą jest osoba najbliższa, bezbronna lub zależna od sprawcy.

Przestępstwo znęcania się ma poważne konsekwencje dla ofiar, często prowadząc do długotrwałych skutków zdrowotnych i psychicznych. Prawo polskie traktuje to przestępstwo bardzo poważnie, podkreślając potrzebę ochrony jednostek przed przemocą i nadużyciami, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej.

Znęcanie się może być zagrożone nawet karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Jako adwokaci karni mający siedzibę w Warszawie specjalizujemy się w pomocy klientom, którym został postawiony zarzut znęcania się. Opracowujemy dokładną i szczegółową taktykę obrończą oraz przeprowadzamy naszego klienta przez wszystkie meandry prawa oraz postępowania w Sądzie.

Jak możemy C pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi