Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w sprawie przestępstw przeciwko środowisku

art. 181 k.k., art. 182 k.k., art. 183 k.k.

Masz postawione zarzuty związane z popełnieniem przestępstwa przeciwko środowisku?

Co musisz wiedzieć?

Przestępstwa przeciwko środowisku obejmują szeroki zakres działań, które poważnie szkodzą naturalnemu środowisku, prowadząc do długoterminowych negatywnych konsekwencji dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego oraz globalnej równowagi ekologicznej. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przestępstw jest zanieczyszczenie środowiska, które obejmuje emisję toksycznych substancji do powietrza, wód i gleby.

Często sprawcami są fabryki i inne zakłady przemysłowe, które nieprzestrzegając norm ekologicznych, wypuszczają niebezpieczne odpady. Należy także uwzględnić nielegalne wysypiska śmieci i składowiska odpadów, które zatruwają glebę i wody gruntowe. Odpowiedzialność za działania tych podmiotów zazwyczaj spada na członków zarządów przedmiotowych spółek.

Równie istotnym aspektem jest nielegalne rybołówstwo, obejmujące przekraczanie ustalonych kwot połowowych, łowienie w zakazanych strefach, oraz używanie niedozwolonych metod połowu. Działania te prowadzą do wyczerpywania zasobów morskich i destabilizacji ekosystemów morskich. Nielegalne rybołówstwo ma także negatywne skutki ekonomiczne, szczególnie dla społeczności lokalnych, które polegają na rybołówstwie jako głównym źródle dochodu.

Przestępstwo nieodpowiedniego postępowania z odpadami odnosi się do serii działań, które naruszają przepisy dotyczące odpowiedniej eliminacji, recyklingu i zarządzania odpadami. Jest to problem, który ma zarówno lokalne, jak i globalne konsekwencje dla środowiska i zdrowia publicznego.

Nieodpowiednie postępowanie z odpadami może obejmować różne formy, takie jak nielegalne składowanie odpadów, czyli pozbywanie się odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu, co często prowadzi do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. Może to również obejmować nieprzestrzeganie przepisów dotyczących segregacji odpadów, co utrudnia recykling i ponowne wykorzystanie surowców, a także prowadzi do zwiększenia ilości odpadów trafiających na wysypiska.

Poważnym problemem jest również nieprawidłowe składowanie odpadów niebezpiecznych, takich jak chemikalia przemysłowe, baterie, farby, oleje silnikowe i inne substancje toksyczne. Niewłaściwa eliminacja takich materiałów może prowadzić do poważnego zanieczyszczenia i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Mając na uwadze złożoność przedmiotowych działań, jak również ogromne konsekwencje dla środowiska przedmiotowe przestępstwa są co raz bardziej surowo karne przez Sądy oraz wymagają dokonania szczególnie dokładnej analizy prawnej. Za ww. przestępstwa może grozić nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Jak możemy Ci pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi