Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w sprawie groźby karalnej

art. 190 k.k.

Groziłeś komuś? Masz postawione zarzuty?

Co musisz wiedzieć?

Przestępstwo groźby karalnej, zdefiniowane w art. 190 kodeksu karnego stanowi jedno z poważniejszych naruszeń prawa, którego istotą jest wywoływanie u osoby zagrożonej uzasadnionego poczucia zagrożenia.

Według tego artykułu, groźba karalna polega na bezprawnym grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę kogoś bliskiego, co może wywołać w tej osobie przekonanie o realności takiego zagrożenia.

Należy podkreślić, że sama groźba musi być wystarczająco poważna i realistyczna, aby wywołać uzasadniony lęk. Nie jest to więc jedynie wyrażenie gniewu czy nieformalny konflikt słowny, lecz musi być to zrozumiałe dla przeciętnej osoby jako rzeczywiste i konkretne zagrożenie. Przykładami mogą być groźby zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, czy też innych działań mających na celu wyrządzenie poważnej szkody.

Groźba karalna może przybierać różne formy, nie musi być wypowiedziana bezpośrednio. Może być przekazana za pośrednictwem listów, wiadomości elektronicznych, a nawet gestów czy symboli, które jednoznacznie wskazują na zamiar wyrządzenia szkody. Ważne jest, że groźba może być skierowana nie tylko bezpośrednio do ofiary, ale także może dotyczyć bliskich ofiary, co podnosi jej powagę.

Przestępstwo to jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że postępowanie karne w tej sprawie zostanie wszczęte tylko i wyłącznie, gdy osoba, która została zagrożona, złoży oficjalne zawiadomienie w odpowiednich organach ścigania. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy groźba karalna dotyczy popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, wolności seksualnej lub nietykalności cielesnej małoletniego. W tych przypadkach organy ścigania mogą podjąć działania z urzędu.

W kontekście skutków prawnych, osoba skazana za groźbę karną może zostać poddana różnym formom kary, w zależności od okoliczności przestępstwa i stopnia jego nasilenia. Może to być kara pozbawienia wolności, kara grzywny lub środki karne o charakterze naprawczym.

Groźba karalna jest przestępstwem, które narusza poczucie bezpieczeństwa i spokoju obywateli, dlatego jest traktowane przez prawo polskie bardzo poważnie. Podkreśla to potrzebę ochrony osobistej godności oraz psychicznego i emocjonalnego dobrostanu osób. To przestępstwo pokazuje, jak ważna jest ochrona przed agresją psychiczną i zastraszaniem, które mogą mieć długotrwałe i poważne skutki dla zdrowia psychicznego i jakości życia osób dotkniętych takim zachowaniem.

Za przedmiotowe przestępstwo grozi nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jak możemy C pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi