Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w sprawie jazdy po alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego

art. 178a k.k.

Masz postawione zarzuty w związku z jazdą po alkoholu?

Co musisz wiedzieć?

Przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu to naruszenie prawa karnego polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza dozwolone normy. Jest to poważne przestępstwo, które ma na celu ochronę życia i bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W Polskim prawie karnym, jazda po alkoholu jest uregulowana przepisami zawartymi w ustawie o ruchu drogowym oraz w Kodeksie Karnym. Istnieje określony próg tolerancji dla zawartości alkoholu we krwi, który nie może być przekroczony podczas prowadzenia pojazdu. Przepisy te są surowe i wymagają, aby kierowcy byli trzeźwi podczas prowadzenia pojazdów, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Naruszenie przepisów dotyczących jazdy po alkoholu ma poważne konsekwencje prawne, które mogą obejmować:

  1. Kara pozbawienia wolności: Osoby złapane za jazdę pod wpływem alkoholu mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności, zwłaszcza jeśli stężenie alkoholu przekroczyło znacząco dozwolone normy. Kara ta może być wymierzona w zależności od okoliczności sprawy i stopnia przekroczenia limitu alkoholu we krwi.
  2. Grzywna: Oprócz kary pozbawienia wolności, sprawca może zostać obciążony grzywną finansową. Wysokość grzywny zależy od licznych czynników, w tym od stężenia alkoholu i wcześniejszej historii naruszeń.
  3. Zakaz prowadzenia pojazdów: Osoba skazana za jazdę po alkoholu często zostaje objęta zakazem prowadzenia pojazdów na określony czas. Zakaz ten ma na celu ochronę innych uczestników ruchu drogowego.
  4. Konsekwencje cywilne: Poza sankcjami karnymi, sprawca może ponieść konsekwencje cywilne w postaci odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez jazdę pod wpływem alkoholu. Może to oznaczać obowiązek wypłaty odszkodowania ofiarom.

Przestępstwo jazdy po alkoholu jest surowo karane ze względu na potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. Dlatego też promowanie trzeźwości za kierownicą oraz ścisła kontrola i egzekwowanie przepisów dotyczących jazdy po alkoholu są priorytetem w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego. Osoby korzystające z alkoholu powinny zawsze wybierać alternatywne środki transportu lub pozostawać trzeźwe, gdy prowadzą pojazd, aby minimalizować ryzyko wypadków drogowych.

Ustawodawca od wielu lat co raz bardziej penalizuję przedmiotowe przestępstwo i obecnie kodek karny przewiduję karę pozbawienia wolności do lat 3 za jazdę po alkoholu oraz minimalny zakaz prowadzenia pojazdów od lat 3.

Z przestępstwem tym łączy się dużo zagadnień związanych z przeprowadzeniem badania trzeźwości, zagadnienie warunkowego umorzenia postępowania, tzw. jazdy z "blokadą alkoholową" i inne.

Wszystkie te aspekty jesteśmy w stanie Państwu wyjaśnić na spotkaniu w naszej Kancelarii w Warszawie oraz dobrać najlepszą dla Państwa taktykę obrony.

Jak możemy C pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi