Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania za tymczasowe aresztowanie

Zostałeś tymczasowo niesłusznie aresztowany albo skazany, chcesz dochodzić swoich praw?

Co musisz wiedzieć?

Jako adwokaci karniści, chcemy przedstawić informacje na temat możliwości dochodzenia odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, co jest ważnym elementem ochrony praw obywateli w polskim systemie prawnym.

Podstawy prawne odszkodowania

Możliwość dochodzenia odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie oparta jest na przepisach Kodeksu Postępowania Karnego oraz na przepisach o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działania organów władzy publicznej. Zgodnie z tymi przepisami, osoba, która została niesłusznie tymczasowo aresztowana, ma prawo ubiegać się o rekompensatę za doznaną krzywdę.

Warunki dochodzenia odszkodowania

  1. Niesłuszność aresztowania: Kluczowym warunkiem do dochodzenia odszkodowania jest stwierdzenie, że tymczasowe aresztowanie było niesłuszne. Może to nastąpić w przypadku uniewinnienia, umorzenia postępowania lub stwierdzenia, że aresztowanie było niezgodne z prawem.
  2. Ustalenie szkody: Należy wykazać, że w wyniku niesłusznego tymczasowego aresztowania osoba poniosła szkodę materialną lub niematerialną (moralną). Szkoda materialna może obejmować utratę dochodów, koszty związane z obroną prawną, natomiast szkoda niematerialna odnosi się do doznanej krzywdy, cierpienia psychicznego.
  3. Skutki aresztowania: Wskazanie konkretnych skutków aresztowania, które miały wpływ na sytuację życiową, zawodową, zdrowotną czy rodzinną osoby aresztowanej.

Proces dochodzenia odszkodowania

  1. Wniosek o odszkodowanie: Proces dochodzenia odszkodowania rozpoczyna się od złożenia wniosku o odszkodowanie do właściwego sądu. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie oraz kwotę żądanego odszkodowania.
  2. Postępowanie sądowe: Sprawa jest rozpatrywana przez sąd, który ocenia zasadność roszczenia i wysokość ewentualnego odszkodowania. W trakcie postępowania mogą być przesłuchiwani świadkowie, zgłaszane dowody, a także przeprowadzane są analizy dokumentacji medycznej, jeśli szkoda dotyczy zdrowia.

Rola adwokata

Jako adwokaci specjalizujący się w prawie karnym i odszkodowaniach, oferuję kompleksowe wsparcie w procesie dochodzenia odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. Nasza rola obejmuje:

  • Doradztwo prawne w zakresie możliwości uzyskania odszkodowania.
  • Pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku o odszkodowanie.
  • Reprezentacja klienta w postępowaniu sądowym.
  • Negocjacje z odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania sprawiedliwej rekompensaty.

Zachęta do skorzystania z usług kancelarii

Jeśli doświadczyłeś niesłusznego tymczasowego aresztowania i poniosłeś przez to szkodę, nasza kancelaria jest gotowa Ci pomóc. Zapewniamy profesjonalne podejście, indywidualną analizę każdej sprawy oraz skuteczną reprezentację w procesie dochodzenia odszkodowania. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej wiedzy i doświadczenia w ochronie Twoich praw.

Jak możemy Ci pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi