Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w przypadku ENA

art. 607a k.p.k.

Wszczęto wobec Ciebie lub osoby bliskiej postępowania w ramach ENA?

Co musisz wiedzieć?

Europejski nakaz aresztowania (ENA) to istotny instrument prawny w Unii Europejskiej, służący przyspieszeniu i uproszczeniu procedury ekstradycyjnej między państwami członkowskimi. Jego wprowadzenie miało na celu zwiększenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości w transgranicznym ściganiu przestępczości. ENA jest oparty na zasadzie wzajemnego uznawania sądowych decyzji w krajach Unii Europejskiej.

Zasady działania Europejskiego nakazu aresztowania

  1. Wzajemne uznawanie decyzji sądowych: ENA opiera się na założeniu, że decyzje sądowe wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim.
  2. Procedura: Procedura ENA rozpoczyna się, gdy sąd w państwie członkowskim UE wydaje europejski nakaz aresztowania w celu aresztowania i wydania osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub skazanej za przestępstwo. Nakaz ten jest przekazywany do państwa, w którym znajduje się osoba poszukiwana.
  3. Szybkość postępowania: Jednym z głównych celów ENA jest przyspieszenie procedury ekstradycyjnej. Państwa członkowskie mają określone terminy, w których muszą podjąć decyzję o wykonaniu nakazu.
  4. Podstawy odmowy wykonania nakazu: Mimo zasady wzajemnego uznawania, istnieją pewne wyjątki, kiedy państwo może odmówić wykonania ENA, na przykład ze względu na zasadę ne bis in idem (zakaz ponownego sądzenia za ten sam czyn) czy naruszenie podstawowych praw.

Przestępstwa objęte ENA

ENA stosuje się do szerokiego zakresu przestępstw, szczególnie tych o charakterze transgranicznym. Obejmuje to między innymi terroryzm, handel ludźmi, przestępczość zorganizowaną, handel narkotykami czy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. W przypadku niektórych przestępstw, ENA może być wydany bez konieczności sprawdzania podwójnej karalności czynu (czyli tego, czy czyn jest przestępstwem zarówno w państwie wydającym, jak i wykonującym nakaz).

Rola adwokata w przypadku Europejskiego nakazu aresztowania

Jako adwokatom specjalizującym się w prawie karnym, nasza rola w przypadkach związanych z ENA obejmuje:

  1. Reprezentację prawna: Oferuję reprezentację prawną osobom, które zostały objęte ENA, zarówno w państwie, które wydało nakaz, jak i w państwie, które ma go wykonać.
  2. Doradztwo prawne: Udzielamy porad prawnych w zakresie procedury ENA, praw osoby poszukiwanej oraz możliwych opcji obrony.
  3. Wsparcie w postępowaniu: Pomagamy w przygotowaniu i przedstawieniu argumentów przeciwko wykonaniu nakazu, na przykład w przypadkach naruszenia praw podstawowych lub gdy istnieje ryzyko niesprawiedliwego traktowania.

Nasza kancelaria w sprawach dotyczących Europejskiego nakazu aresztowania

W naszej kancelarii oferujemy kompleksową obsługę prawną w sprawach związanych z Europejskim nakazem aresztowania. Posiadamy doświadczenie w transgranicznych sprawach karnych i doskonale rozumiemy złożoność i wymagania proceduralne związane z ENA. Oferujemy naszym klientom profesjonalną reprezentację prawną, doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie procesu.

Jeśli zostaniesz skonfrontowany z Europejskim nakazem aresztowania lub masz pytania dotyczące tego procesu, zachęcam do skorzystania z usług naszej kancelarii. Zapewniamy indywidualne podejście do każdej sprawy, rzetelną analizę sytuacji prawnej oraz zaangażowanie w obronę Twoich praw. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług prawnych, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik dla naszych klientów.

Jak możemy C pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi