Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Obrona w sprawie
o bójkę i pobicie

art. 158 k.k.

Masz postawione zarzuty związane z bójką lub pobiciem?

Co musisz wiedzieć?

Zgodnie z art. 158 § 1 k.k. "Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo skutku w postaci ciężkiego lub średniego uszczerbku na zdrowiu, podlega się karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".

Bójka jest przestępstwem, które polega na tym, że dwie lub więcej osób uczestniczy w bójce, która nie jest zorganizowaną walką sportową lub zawodową. Bójka może być wynikiem konfliktu, sporu, agresji lub sporu między uczestnikami, ale nie jest zwykle zaplanowana i nie ma w niej wyraźnego sprawcy i ofiary. Przykładem może być bójka w klubie nocnym lub uliczna bijatyka. W wyniku bójki może dojść do obrażeń ciała, ale niekoniecznie.

Do przyjęcia bójki konieczne jest więc ustalenie uczestniczenia co najmniej 3 uczestników konfrontacji wzajemnie się atakujących i broniących. Kiedy dwie osoby wzajemnie zadają sobie uderzenia, czyli każda z tych osób występuje w roli atakującego i broniącego, to odpowiadają za spowodowane przez siebie skutki. Ustalenie, że oskarżony bronił się przed ciosami pokrzywdzonego i jednocześnie sam ciosy zadawał, nie uwalnia go od odpowiedzialności za to co pokrzywdzonemu uczynił.

Pobicie to przestępstwo, w którym sprawca celowo narusza nietykalność cielesną innej osoby poprzez użycie przemocy fizycznej. Pobicie można podzielić na różne stopnie w zależności od nasilenia przemocy i skutków obrażeń ciała. Istnieje pobicia umyślne, w których sprawca działa z zamiarem wyrządzenia obrażeń, oraz pobicia nieumyślne, w których sprawca działa nieumyślnie, ale wynikają z tego obrażenia.

Różnica między bójką a pobiciem polega na celowości działania oraz nasileniu przemocy. W przypadku bójki nie zawsze jest wyraźny sprawca i ofiara, a bójka może być wynikiem emocji, sporu czy konfliktu. W przypadku pobicia sprawca działa celowo i jest odpowiedzialny za naruszenie nietykalności cielesnej ofiary, często z zamiarem wyrządzenia jej obrażeń.

Pobicia są zazwyczaj traktowane surowiej przez prawo, ponieważ wiążą się z celowym użyciem przemocy fizycznej wobec innej osoby. Konsekwencje prawne dla sprawcy pobicia mogą być znacznie poważniejsze niż w przypadku bójki, szczególnie w przypadku ciężkich obrażeń ciała lub nasilonej przemocy.

Warto również podkreślić, że oba przestępstwa są karalne zgodnie z polskim prawem karnym, a kara zależy od wielu czynników, takich jak stopień uszkodzenia ciała ofiary, motywacje sprawcy i inne okoliczności sprawy.

Przedmiotowe przestępstwo jest jednym z najbardziej "dynamicznych" przestępstw w kodeksie karnym, ponieważ stan faktyczny często i szybko się zmienia, pobicie może przejść w bójkę lub odwrotnie.

Udział w pobiciu lub bójce może być również przypisany osobie, która nie zadała żadnego ciosu, ale np. podżegała inną osobę do jego zadania.

Jako adwokaci karni specjalizujemy się w przedmiotowych sprawach, mając na uwadze dobro klienta, w szczególności planujemy obronę i ustalamy okoliczności wraz z klientem, który jest pełen świadomy wszystkich działań oraz konsekwencji tych działań, od początku do końca.

Jak możemy C pomóc?

Umów się na wstępną konsultację przed rozpoczęciem obrony

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.

Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony.

Zapewnimy Ci pełną reprezentację w sprawie.

Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców.

Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Zobacz pozostałe usługi obrony w sprawach karnych

Zobacz wszystkie usługi