Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Przestępstwo z przed lat, a odpowiedzialność karna z dzisiaj.

Studium przypadku

Kwestia popełnienia przestępstwa przed dwudziestoma laty i późniejsza odpowiedzialności za to przestępstwo może wyniknąć z kilku czynników. Po pierwsze, postępy w technologii i śledztwie kryminalnym mogą doprowadzić do odkrycia nowych dowodów lub informacji, które wcześniej były niedostępne. Po drugie, osoba, która popełniła przestępstwo, może wyjechać za granicę, ale nie oznacza to, że jest poza zasięgiem prawa. W niektórych przypadkach, kiedy śledztwo jest zawieszone lub niewyjaśnione, może ono być wznowione po wielu latach, zwłaszcza jeśli pojawią się nowe informacje lub świadkowie. Taka właśnie sytuacja dotyczyła Norberta K.

Norbert N. w 2015 r. został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Sąd I instancji zobowiązał naszego naprawienia szkody dokonanej przestępstwem. Klient, jednak wyjechał za granicę, gdzie normalnie mieszkał, pracował, założył rodzinę i funkcjonował. 9 lat później od momenty Skazania do domu w Holandii o godzinie 6 rano zapukała Policja i zatrzymała naszego klienta twierdząc, iż toczy się przeciwko niemu tzw. postępowanie z ENA.

ENA, czyli "Europejski Nakaz Aresztowania," to instrument prawnego współdziałania w Unii Europejskiej, który umożliwia szybkie i skuteczne ekstradycje osób między państwami członkowskimi UE. Nakaz ten został wprowadzony w celu uproszczenia procedur ekstradycji i przyspieszenia ścigania przestępców w ramach wspólnoty europejskiej.

ENA pozwala państwom członkowskim wystawiać nakazy aresztowania wobec osób podejrzanych o przestępstwa, które przekraczają granice państwa. Procedura ta jest znacznie bardziej efektywna i szybsza niż tradycyjne procedury ekstradycji, co umożliwia bardziej skuteczne zwalczanie międzynarodowej przestępczości.

Po zatrzymaniu klienta, w tym samym dniu zjawiła się u nas w Kancelarii matka klienta prosząc o pomoc z uwagi na szybki tryb działania służb holenderskich.

W tym samym dniu zdobyliśmy akta oraz dokonaliśmy dogłębnej, wszechstronnej i kilkukrotnej analizy akt w Polsce. Z przedmiotowych akt uzyskaliśmy informację, które pozwalały nam na zmianę Postanowienia na podstawie, które wszczęto ENA oraz zarządzono karę naszemu Klientowi.

Sąd przychylił się do argumentacji obrońców, iż nastąpiły nowe okoliczności w sprawie i należy zmienić Postanowienie Sądu, a koniec końców uchylić ENA.

Po naszych działaniach klient opuścił areszt w Holandii i obecnie jest osobą niewinną, która może swobodnie przekraczać granicę państw UE.

To szybkie działanie adwokatów, rzetelna analiza akt oraz współdziałanie klienta doprowadziły do szybkiego i szczęśliwego zakończenia sprawy.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi