Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Przestępstwo Oszustwa art. 286 k.k. – z czym to się je, jak się bronić?

Postawiono Tobie zarzut z art. 286 k.k. ? Ktoś uważa, że popełniłeś przestępstwo Oszustwa ? Musisz to przeczytać. Masz prawo się bronić.

Przestępstwo Oszustwa art. 286 k.k. – z czym to się je, jak się bronić?

Oszustwo (art. 286 kodeksu karnego) – to jedno z przestępstw, które znajdziemy w kodeksie karnym. Polega ono na tym, że ktoś celowo (chce to zrobić) wprowadza inną osobę albo podmiot w błąd, aby na tym skorzystać i uzyskać w wyniku swojego działania korzyść majątkową. Oszustwo może polegać na okłamaniu kogoś lub wykorzystaniu podstępu, w konsekwencji, które dana osoba straci pieniądze. 

Pokrzywdzonym może być zarówno osoba fizyczna, jak i spółka. 

Istnieje wiele rodzajów przestępstwa oszustwa od najprostszych, jak złożenie nieprawdziwych dokumentów zarobkowych celem uzyskania kredytu hipotecznego, aż po oszustwa bardziej skomplikowane związane ze skomplikowanymi transakcjami gospodarczymi. 

Art. 286 § k.k. wprost mówi, iż oszustwo, gdy osoba w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania podlega odpowiedniej karze. 

W obecnej dobie technologicznej oraz natłoku informacji szczególnie groźnym zjawiskiem w wymiarze sprawiedliwości są działania polegające na wyłudzeniach środków finansowych poprzez oszustwo na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „prokuratora”, „żołnierza”, czy nawet „Willa Smitha”. W związku z tymi zjawiskami polski ustawodawca w ostatnim czasie podjął decyzję o podwyższeniu kar za oszustwo i przewidział nawet możliwość orzeczenia kary 25 lat pozbawienia wolności. 

Oszustwo polega na:

  1. Wprowadzeniu w błąd – tzn. oszust musi sprawić, że ofiara uwierzy w coś, co nie jest prawdą. Może to być przekonanie ofiary, że dana inwestycja przyniesie jej zysk albo, iż Oszust ma możliwość wykonania danej inwestycji, kiedy w rzeczywistości jego zachowania ma na celu tylko i wyłącznie wyłudzenie pieniędzy;
  2. Korzystanie z błędu – jest to sytuacja, gdy pokrzywdzony sam, w wyniku swoje myślenia jest w błędzie, a oszust to wykorzystuję – np. dana osoba jest przekonana, że kupuje obraz Claude Monet, a Oszust wie, że sprzedaję obraz, który nie ma wartości;
  3. Osiągnięcie korzyści – działanie oszusta opiera się za uzyskaniu dla siebie albo innej osoby korzyści majątkowe;

Oszustwo czyli przestępstwo z art. 286 § 1 i inne kodeksu karnego,  co do zasady jest popełnianie z tzw. „zamiarem bezpośrednim” tzn. oszust od początku wie i chce daną osobę oszukać. Dla dokonania przestępstwa oszustwa nie ma znaczenia, czy sprawca rzeczywiście osiągnął korzyść majątkową. 

Przestępstwo oszustwa często występuje wraz z innymi przestępstwami, jak udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej – art. 258 § 1 k.k., nadużyciem uprawnień – art. 296 § 1 k.k., czy też działaniem polegającym na niezaspokojeniu swoich wierzycieli – art. 300 k.k.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi