Kontakt bezpośredni z adwokatem:

+48 668 359 677

Mały Świadek Koronny - art. 60 Kodeksu Karnego

Mały świadek koronny instytucja prawa karnego tak samo pożyteczna, jak i niebezpieczna dla podejrzanych w zależności od naszej pozycji w procesie karnym.

Mały Świadek Koronny

Mały świadek koronny to instytucja prawa karnego zawarta w art. 60 k.k. odnoszącego się do tzw. nadzwyczajnego złagodzenia kary. W jednym z ostatnich artykułów opowiedziałem Państwu o tym, kim jest świadek koronny oraz jak nim zostać:

https://www.kancelaria-prawo-karne.pl/artykuly/swiadek-koronny-w-polskim-systemie-prawa-karnego

W dzisiejszym wpisie opowiem o dużo bardziej pragmatycznej instytucji, która popularnie jest nazywana „śześćdziesioną”. Zwrot ten odnosi się do numeru artykuły w kodeksie karnym, który przewiduje dobrodziejstwa dla osoby współpracującej z wymiarem sprawiedliwości.

Instytucja małego świadka koronnego zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród młodszych osób. Kim jest zatem tzw. „sześćdziesiona” i jakie korzyści płyną z jej zastosowania?

Instytucja małego świadka koronnego wiąże się z możliwością nadzwyczajnego złagodzenia kary. Zgodnie z art. 60 § 3 Kodeksu karnego, sąd może nie tylko złagodzić wymiar kary, ale również warunkowo zawiesić jej wykonanie wobec sprawcy, który współdziałając z innymi w popełnieniu przestępstwa, ujawni organom ścigania istotne informacje dotyczące współsprawców oraz okoliczności popełnienia przestępstwa. Taka współpraca z organami ścigania może mieć decydujący wpływ na wynik procesu i wysokość wymierzonej kary.

 

Kim Jest Mały Świadek Koronny?

Mały świadek koronny to osoba, która brała udział w przestępstwie razem z innymi, a następnie przekazała organom ścigania nieznane dotąd informacje dotyczące przestępstwa i jego okoliczności. Osoba ta jest kluczowym elementem w rozwiązywaniu wielu skomplikowanych spraw kryminalnych, ponieważ jej zeznania mogą dostarczyć brakujących ogniw w łańcuchu dowodowym. Informacje, które przykaże osobą współpracująca z Prokuratorem mogą dotyczyć przestępstwa, w którym brała udział i odnośnie, którego prowadzone jest postępowanie, ale również innego przestępstwa, które nie było znane organom ścigania, a które było zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

Co do zasady osoba, która chce skorzystać z dobrodziejstwa „małegoświadka koronnego” jest zobowiązania ujawnić wszystkie okoliczności istotnedla sprawy.

 

Aby stać się małym świadkiem koronnym, należy spełnić kilka warunków:

 

1. Współdziałanie w Przestępstwie: Przestępstwo musi być popełnione we współpracy z innymi osobami. Sprawca musi ujawnić informacje o wszystkich uczestnikach przestępstwa. Dotyczy to zarówno głównych organizatorów, jak i pomocników.

2. Ujawnienie Istotnych Informacji: Należy przekazać istotne, dotychczas nieznane okoliczności dotyczące popełnionego przestępstwa. Informacje muszą być kompletne, obejmując całość przestępczego działania.

3. Przyznanie się do Winy: Podejrzany musi przyznać się do swojego udziału w przestępstwie. Przyznanie się do winy jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać status małego świadka koronnego.

4. Ujawnienie Informacji Przed Organami Ścigania: Informacje muszą być udzielone organom ścigania. Tylko wtedy mogą być one uznane za wiarygodne i użyteczne w śledztwie.

 

Procedura Ubiegania się o Status Małego Świadka Koronnego

 

Proces ubiegania się o status małego świadka koronnego rozpoczyna się od decyzji podejrzanego o współpracy z organami ścigania. Następnie, podejrzany powinien skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w prawie karnym, który pomoże w odpowiednim przygotowaniu się do ujawnienia informacji i zapewni ochronę prawną w trakcie całej procedury.

 

Adwokat będzie również obecny podczas składania zeznań przed prokuratorem lub innym organem ścigania, co gwarantuje, że wszystkie procedury są przestrzegane, a prawa podejrzanego są chronione. Po złożeniu zeznań, prokurator oceni ich wartość dowodową i zdecyduje o skierowaniu wniosku o nadzwyczajne złagodzenie kary do sądu.

Co Zyskuje Mały Świadek Koronny?

Ujawnienie informacji o przestępstwie nie odbywa się bezinteresownie. Po spełnieniu określonych warunków, sąd ma obowiązek zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec takiej osoby. Może to obejmować:

 

- Znaczne obniżenie wymiaru kary.

- Warunkowe zawieszenie wykonania kary.

- W niektórych przypadkach, całkowite odstąpienie od kary.

 

Perspektywa znacznie łagodniejszej kary często skłania sprawców do współpracy z organami ścigania i ujawnienia nieznanych dotąd okoliczności przestępstwa. Jest to korzystne zarówno dla organów ścigania, które zyskują cenne informacje, jak i dla samego sprawcy, który może liczyć na łagodniejszy wymiar kary.

 

Instytucja małego świadka koronnego podobnie jak „świadka koronnego” budzi wiele kontrowersji. Krytycy wskazują na ryzyko, że sprawcy mogą manipulować informacjami w celu uzyskania korzystniejszych warunków. Z tego powodu, każde zeznanie małego świadka koronnego powinno być dokładnie analizowane i weryfikowane przez organy ścigania.

Z drugiej strony, zwolennicy podkreślają, że jest to skuteczne narzędzie w walce z przestępczością zorganizowaną. Ujawnienie kluczowych informacji przez uczestników przestępstw często prowadzi do rozbicia groźnych grup przestępczych i zapobiega dalszej działalności kryminalnej.

 

Instytucja małego świadka koronnego stanowi istotny element systemu prawnego, umożliwiając złagodzenie kary w zamian za cenne informacje pomagające w zwalczaniu przestępczości. Jest to narzędzie, które, mimo pewnych kontrowersji, przynosi realne korzyści zarówno organom ścigania, jak i samym sprawcom.

 

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa karnego, nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z instytucją małego świadka koronnego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach złagodzenia kary oraz o tym, jak możemy Ci pomóc w Twojej sprawie.

Ernest Mocarski

Adwokaci prawa karnego

Od ponad dekady naszą misją jest pomoc osobom oskarżonym w sprawach karnych.

Podejmujemy się każdej sprawy zespołowo, przy czym honorarium jest ustalane jak za pojedynczego prawnika. Jesteśmy przekonani, że wspólne myślenie przynosi lepsze efekty niż działanie w pojedynkę, co gwarantuje, że nasza strategia obrony jest zawsze starannie opracowana.

Przeprowadzimy Cię przez labirynt prawa
i przywrócimy wiarę w lepsze jutro.

Rozpocznijmy Twoję obronę w 3 szybkich krokach

Poznasz swoje szanse na złagodzenie lub uniknięcie wyroku.
Dostaniesz dokładną informacje nt. taktyk i wariantów obrony. Poczujesz, że jesteś w rękach dwóch skutecznych obrońców. Wróci Ci nadzieja na "lepsze jutro".

Zadzwoń do nas i porozmawiajmy o Twojej sprawie
Umów się na wstępną konsultację i ustalmy warianty obrony
Pozwól nam Ciebie reprezentować i wydostać z tarapatów

Konsultacja 500 PLN. W przypadku podpisania umowy, konsultacja gratis.

Specjalizujemy się w prawie karnym

Zobacz wszystkie usługi